درخواست مشاوره تماس

جشنواره

استراتژی معامله گری ساده براساس سطوح حمایت و مقاومت در بورس

یکی از تکنیک های بسیار ساده معامله گری .در بازارهای سرمایه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است، .بدین مفهوم که هر زمانی قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت در قیمت های بورس. رسید .و فشار بازار زیادنبود. دست به معامله بزنیم،. فشار بازار سرمایه و بورس را می توان با شمارش کندل ها های قیمت در بورس انجام داد،. به عنوان مثال اگر قیمت در یک کالای بورسی با قدرت زیاد به سطح حمایتی برسد از معامله کردن پرهیز می کنیم .یا اگر فشار زیاد خود را به یک سطح مقاومتی برساند دست به معامله فروش نمی زنیم.

سطوح حمایت و مقاومت

روی سطوح حمایت و مقاومت قیمتی در بورس با گواه متعددی می توان .وارد معامله شد .به عنوان مثال تکنیک هایی مانند واگرایی روی سطوح، انواه الگوهای هارمونیک، امواج الیوت،  . . . که ه یک از این ها چنانچه با سطوح حمایت .و مقاومت در بورس ترکیب شود. موقعیت های معاملاتی بسیار زیبایی را می تواند ایجاد نماید.

استراتژی معاملاتی در بورس براساس خط روند و تبدیل سطوح

یکی از تکنیک های بسیار جالب توجهی که در معاملات در بازار بورس و سرمایه در معاملات به کرات می توان. از آن در بازار بورس در جهت روند اصلی بازار سود گرفت .این است که همزمان دو گواه معاملاتی در قیمت های بورس به خوبی دیده می شود. تبدیل سطوح و دیگری خط روند هست. که اگر با هم ترکیب کنیم. بدین صورت که هر زمان در بازار روی خط روند بودیم و تبدیل سطوح نیز داشتیم با ریسک بسیار کم می توانیم .وارد معامله در بازار بورس شویم .

اتمام اصلاح

زیرا دو دلیل پر قدرت برای اتمام اصلاح وجود دارد. در حقیقت در این روش معاملاتی  در بورس دو دلیل واضح و مشخص برای حمایت یا مقاومت وجود دارد، …نخستین عامل یک دلیل استاتیک است. که سطح حمایتی و مقاومتی در قالب تبدیل سطوح به هم تبدیل می شوند. و عامل دوم دلیل دینامیک در بازار بورس است، که خط روند قیمتی در بورس به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت هوشمند .عمل کرده و باعث برگشت قیمتی در چارت های بورسی شود.

استراتژی شکست روند در اصلاحی ها قیمتی در بورس

یکی از بهترین روش های معاملاتی ورود به معاملات خرید یا فروش کم رسیک با دو شرط است، .شرط اول اینکه روی اصلاحی قیمتی بورسی خط روند بکشیم و خط روند بشکند،. دوم اینکه تعداد کندل های اصلاحی بیش از حرکت باشد.

 

منطق بسیار پرقدرتی در این روش معاملاتی وجود دارد. نخست آن که وقتی در انتهای اصلاحی وارد معامله می شویم .از آنجایی که بازار علاقه فراوانی دارد .در جهت روند غالب خود در بورس حرکت کند .به احتمال زیاد پوزیشن ها ما سودده می شود. و دوم آنکه وقتی تعداد کندل های فاز اصلاح بیش از حرکت می شود. عملاٌ بیانگر ناکارایی معامله گران در فاز اصلاح بوده و بدین مفهوم است .که بازار بورس و سرمایه در پی نقد کردن است.

 

شاید اولین سوالی که در این روش ساده در بورس مطرح شود این است که گاهی در اصلاحی نمی توانیم خط روندی که با اصول خاص و عملی ترسیم کنیم در آن زمان تکلیف چیست؟

در آن زمان باید از مفهوم و تعریف روند در اصلاحی ها بورس بهره ببریم، بدین مفهوم که در اصلاحی هر زمان روند بر اساس تعریف کلاسیک روند قیمتی در بورس، عکس شد وارد معامله شویم.

استراتژی خط روند و شمارش کندل ها در بور و بازارهای سرمایه

یکی دیگر از تکنیک های بسیار جالب توجه معامله گری تلفیق شمارش کندل ها با خط روند قیمتی در بورس می باشد. از آنجایی که خط روند نقش حمایتی  یا مقاومتی خوبی دارد .و از سوی دیگر شمارش کندل ها. مقیاس بسیار خوبی برای قدرت یا عدم قدرت بازار بورس است .بنابراینترکیب این دو می تواند بخوبی در بازارهای سرمایه و بورس تاثیر گذار باشد.

فشار فروش

با بررسی ساختار کندل ها می بینیم. قیمت در آخرین صعود خود در بورس در پنج کندل صعود نمود. و اکنون با دوبرابر این تعداد خود را به خط روند رسانده، .ناگفته پیداست. که فشار فروش نهایی در بازار بورس به مراتب .کمتر از فشار خرید مرحله قبل بوده پس زمانی که چنین الگویی که توصیف کردم. در بازارهای بورس اتفاق افتاد. که بعد از شکست یک سوئنگ حرکتی نزولی بازار نتواند. به قیمت های جدید به سرعت در بورس نزول پیدا کند. به منزله کاهش قدرت و ما باید به دنبال حرکت .در جهت اصلی بازار بورس باشیم.

خط روند معامله گری

یکی از مشکلاتی که بسیاری از معامله گران در هنگام معامله روی خط رون.د دارند.تنظیم حد ضرر در نقاط نزدیک و کمی با فاصله از خط روند است،. با احتمال وقوع زیادبارها اتفاق افتاده حد ضررها در بورس فعال می شود. و سپس قیمت در بورس  به حرکت خود ادامه می دهد،.

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

باید به خاطر داشت که بازارهای مالی جهان ( بازار بورس و بازار سزمایه ) .به دلیل گستردگی و حجم بسیار زیاد نقدینگی سیالیت بسیار بالایی دارد. و تنظیم حد ضرر در نقاط نزدیک می تواند .منجر به فعال شدن آن شود، .بنابراین همیشه باید سعی نمود که حد ضررها براساس ماژورها تنظیم شود .چه بسیار خط روندهایی که کمی نفوذ در آن انجام شد و شکسته نشد.

نوسانات مقطعی

بنابراین به طور کلی نوسانات مقطعی بازار بورس نباید مانع از اصول گرایی. و پایبندی ما از قواعد اصلی بازار بورس و مفاهیم پایه ای بازار شود. زمانی که ما تعریف مشخصی از روند صعودی داریم در بازار بورس در صورتی باید معاملات در ضرر خود را ببندیم. که آن مفاهیم مخدوش شود در صورتی که آن اصول هنوز پابرجا باشد. لزومی ندارد که از معاملات خارج شویم. در صورتی که آن اصول هنوز پا برجا باشد لزومی ندارد. که از معاملات خارج شویم .در حقیقت حد ضرر باید جای باشد. که تحلیل اعتبار خودش را در بورس از دست نداده باشد. یا اعتبار خود را از دست بدهد.

از کجا شروع کنم؟

دوره جامع نوابغ بورس

دوره معامله گری طلا

دوره نوابغ توربو