درخواست مشاوره تماس

جشنواره

من عاشق دنیای معاملاتی و بازارهای پر نوسان هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، تا برنده این بازارها باشیم. موسسه آوای مشاهیر را راه اندازی کردیم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی بورس به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آوای مشاهیر، تا رسیدن به موفقیت مالی در کنار یکدیگر هستیم. چه فکر کنیم می توانیم و چه فکر کنیم نمی توانیم، در هر دو صورت حق با شماست

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر
موسس و بنیان گذار
فرزین حفار