درخواست مشاوره تماس

جشنواره

متن توافقنامه

کارمزد بازاریاب آموزش

حق کمیسیون بازاریاب آموزش، درصدی از خالص ارزش یک دوره آموزشی را بدون در نظر گرفتن تخفیف‌ها و مالیات در بر می‌گیرد. کارمزد برای همه دوره‌های حضوری و آنلاین غیررایگان برابر با 15 درصد مبلغ دوره می باشد.

تعهدات

  • بازاریاب متعهد است در ارایه خدمات، ضمن رعایت قوانین و مقررات موضوعه (قوانین بورسی و داخل موسسه)، با نهایت صداقت و در چارچوب ضوابط حرفه‌ای خدمات خود را به بهترین کیفیت ممکن ارایه کند.
  • بازاریاب آموزش برای حفظ منافع خود و انجام محاسبات، باید دانش‌پژوهان را ملزم کند که ثبت نام در دوره‌های آموزشی را از طریق لینک مورد نظر انجام دهند.
  • موسسه این حق را دارد که در صورت نیاز، تغییراتی را در درصد حق‌الزحمه بازاریابی اعمال کند. پس از اطلاع‌رسانی در این مورد، کارمزد ثبت نامی‌های جدید بازاریابان براساس حق‌الزحمه جدید محاسبه خواهد شد.