درخواست مشاوره تماس

جشنواره

آموزش بورس

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه فصل 2/گزارشگری مالی

آنچه در این مقاله میخوانیم، مروری بر مباحث فصل دوم اصول بازار سرمایه یعنی ساز و کار های گزارشگری مالی  است. در این مقاله  گزیده ای از آموزش ویدیویی ساز و کار های گزارشگری مالی  و تست را هم میتوانید مشاهده کنید

در انتهای مقاله چند تست از فصل دوم را نیز با هم مورد بررسی قرار میدهیم. پس با ما همراه باشید.

لازم به ذکر است بقیه فصل های کتاب اصول بازار سرمایه همراه با آموزش ویدیویی در سایت موسسه کارآفرین آوای مشاهیر قرار میگیرد.

همچنین برای ثبت نام در دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه میتوانید با شماره 07136398831 تماس حاصل فرمایید . مشاورین ما شما را راهنمایی خواهد کرد.پس با ما همراه باشید.

موسسه کارآفرین

آوای مشاهیر

هیچ گاه مقدار حقوقت را با اندازه استعدادت اشتباه نگیر…!

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه فصل 2/کلاس آموزش بورس در شیراز

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر اولین برگزار کننده دوره آنلاین در ایران

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه فصل 2

طبقه بندی حساب ها به عناصر صورت های مالی

شامل دارایی ها وجوه نقد،اسناد دریافتنی ،حساب های دریافتنی ،پیش پرداخت هزینه ،زمین بدهی ها:اسناد پرداختنی و.... مورد بررسی قرار میگیرد

توصیف معادله حسابداری

توصیف معادله حسابداری به شکل ساده و به شکل بسط یافته

توصیف فرایند مبادلات تجاری

توصیف فرایند ثبت مبادلات تجاری با استفاده از سیستم حسابداری مبتنی بر معادله حسابداری

حسابداری مبنای تعهدی

حسابداری مبنای تعهدی در مقابل حسابداری مبنای نقدی

توصیف روابط میان صورت و زیان

توصیف روابط میان صورت سود و زیان ،صورت وضعیت مالی ،صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه

توصیف جریان اطلاعات

توصیف جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری

آموزش های مرتبط

فرصت ها تکرار نمی شوند، زمانی که باران طلا می بارد سطل زیر آن بگذار نه یک قاشق!

جلسات اول هر دوره آموزشی را رایگان تماشا کنید.

فهرست مطالب

آن چه در فصل 2 آزمون اصول بازار سرمایه /گزارشگری مالی می خوانیم

در ابتدا با فصل 2 اصول بازار سرمایه یعنی ساز و کارهای گزارشگری مالی بیشتر آشنا می شویم.

آنچه در این فصل می خوانیم شامل:

طبقه بندی حساب ها به عناصر صورت مالی

توصیف معادله حسابداری به شکل ساده  و به شکل بسط یافته

توصیف فرآیند ثبت مبادلات تجاری با استفاده از سیستم حسابداری مبتنی بر معادله حسابداری

حسابداری مبنای تعهدی در مقابل در مقابل حسابداری مبنای نقدی

توصیف روابط میان صورت سود و زیان ،صورت وضعیت مالی،صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه(سرمایه)

توصیف جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری 

کاربرد نتایج فرایند حسابداری در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

ساز و کارهای گزارشگری مالی شامل چه مباحثی می شود؟

تجزیه و تحلیل صورت های مالی نیازمند ،درک و فهم  نسبت به چگونگی ثبت مبادلات شرکت در حساب های مختلف می باشد.عناصر صورت های مالی ،طبقه بندی های اصلی دارایی ها ،بدهی ها ، حقوق مالکانه درآمد و هزینه ها می باشد.

حساب ها ،ثبت های مشخصی در درون هر یک از این عناصر می باشند،جایی که مبادلات مختلف در آن ها ثبت می گردند.در صورت های مالی ،حساب معمولا در گروه هایی نظیر موجودی کالا یا حساب های پرداختنی ارائه می شوند.

طبقه بندی حساب ها به عناصر صورت های مالی چیست و شامل چه مباحثی می شود؟

طبقه بندی حساب ها شامل:

دارایی ها

بدهی ها 

حقوق مالکانه(سرمایه)می باشد.

به طور مختصر دارایی های یک واحد تجاری منابع اقتصادی آن واحد هستند که منافع جاری داشته و این منافع بعضا در آینده نیز ادامه خواهد داشت.اغلب واحدهای تجاری از حساب های دارایی مانند وجوه نقد،اسناد دریافتنی ،حساب های دریافتنی

بدهی ها مبین تعهد پرداختی در آینده می باشد که شامل: حساب های دریافتنی ، اسناد پرداختنی هزینه های پرداختنی و درآمد کسب نشده 

حقوق مالکانه :ادعای مالک نسبت به دارایی های یک واحد تجاری حقوق مالکانه نام دارد که شامل:سرمایه ، سرمایه پرداخت شده اضافی، سود انباشته، سایر اقلام سود جامع ، درآمد، هزینه میباشد.

 

توصیف معادله حسابداری به شکل ساده و به شکل بسط یافته

معادله حسابداری به شکل ساده ،رابطه میان سه عنصر وضعیت مالیست

دارایی = بدهی ها +حقوق مالکانه(سرمایه)

حقوق مالکانه(سرمایه)شامل سرمایه آورده شده توسط مالکان شرکت و سود انباشته ای است که شرکت تا به حال به دست آورده است

توصیف فرآیند ثبت مبادلات تجاری با استفاده از سیستم حسابداری مبتنی بر معادله حسابداری

برای اینکه توازن در معادله حسابداری برقرار باشد،نیاز به حسابداری دوطرفه است. در حسابداری دوطرفه ،می بایستی مبادلات حداقل در دو حساب ثبت شوند.به عنوان مثال، افزایش در یک حساب دارایی باید با کاهش در یک حساب دارایی دیگر و یا افزایش در یک حساب بدهی یا سرمایه خنثی شود.

توصیف فرآیند ثبت مبادلات تجاری با استفاده از سیستم حسابداری مبتنی بر معادله حسابداری شامل:

ثبت مبادلات در دفتر روزنامه 

انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل میباشد.

حسابداری مبنای تعهدی در مقابل حسابداری مبنای نقدی

دو مبنا در حسابداری در سطحی وسیع مورد استفاده قرار می گیرد:مبنای تعهدی و مبنای نقدی

حسابداری مبنای تعهدی در مقابل حسابداری مبنای نقدی شامل دوره حسابداری،

اصل شناسایی درآمد،

اصل مقابله هزینه ها با درآمدها(اصل تقابل)

مفهوم دوره زمانی

تعدیلات حساب ها

که تعدیلات حساب ها  شامل :

درآمد کسب نشده (پیش دریافت درآمد)

درآمد معوق (درآمد تحقق یافته ولی ثبت نشده)

هزینه های پیش پرداخت شده(پیش پرداخت هزینه)

هزینه های معوق(هزینه تعلق گرفته ولی پرداخت نشده)

استهلاک دارایی ثابت

و سایر تعدیلات می شود.

توصیف روابط میان صورت سود و زیان ،صورت وضعیت مالی،صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه(سرمایه)

توصیف جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری

اطلاعات از طریق یک سیستم حسابداری از طریق

ثبت های روزنامه

دفتر کل

محاسبه می شود.