درخواست مشاوره تماس

جشنواره

قوانین و رهنمود های امواج الیوت در بازارهای سرمایه

قانون اول : موج سوم به هیچ وجه نمی تواند کوچکترین موج انگیزشی بازار بورس باشد.

این قانون به این معنی است. که همیشه موج سوم دست کم از یکی از دو موج اول و دوم بزرگتر است،. به طور معمول موج سوم از هر دو موج انگیزشی در بازار سرماه و بورس طولانی تر خواهد بود. هیچگاه نباید دنبال موج سومی در بورس بگردید .که کوچکتر از هر دو موج قبل خودش در قیمت های بازار بورس باشد .( کوچکتر از هر دو موج اول و دوم باشد. )

ممکن است .که از نظر طول هم اندازه با دو موج دیگر باشد،. اما، هیچگاه کوتاه ترین موج قیمتی نخواهد ود. در بورس، برای این قانون هیچ استثنایی در قیمت های بازارهای سرمایه و بورس وجود ندارد .پس سعی نکنید که این قانون را نفی کنید.

قانون دوم : موج چهارم نباید با موج اول قیمت در بازار سرمایه همپوشانی داشته باشد

این قانون بیانگر این حقیقت است. که به فرض در یک صعود، .انتهای موج چهارم قیمتی بازار بورس نباید از قله ی موج اول پایین تر بیاید. برای بازارهای نقد این قانون دقیقاٌ به همین صورت است، ولی، در بازارهای آتی 10 تا 15 درصد همپوشانی قابل چشم پوشی است.

تجربه

من فرزین حفار نقدی بر این قانون وارد می کنم. که در حرکت امواج الیوت رفتاری وجود دارد .که بین افراد فعال بازار سرمایه به رفتار دایاگونال شهرت دارد. و این پدیده قیمتی در محصولات خاصی اتفاق می افتد .در مقالات بعد با اسم رفتار دایاگونال در بازار در مورد این پدیده قیمتی در بورس صحبت می کنیم .ولی الان به دانستن همین موضوه بسنده کنید .که احتمال نفی این قانون در محصولات خاصی وجود دارد.

فرایند اصلاح در امواج الیوت

یادگیری و شناخت کامل فازهای اصلاحی نیازمند دقت و تمرین است .تا شما به یک تحلیلگر الیوتی تبدیل شوید. بسیاری از معامله گرانی که از روش الیوت استفاده می کنند،. سودهایی که در هنگام شکل گیری الگوهای حرکتی پنج موجی به دست آورده اند .را در فازهای اصلاحی از دست می دهند.

اصلاح

همان طوری که گفتم. الگوی حرکت شامل یک حرکت پنج موجی است، .در حالی که الگوی اصلاحی در بازار سرمایه به جز گونه ی مثلثی شامل یک حرکت متشکل از سه موج است، .یک الگوی حرکت همیشه با یک الگوی اصلاحی دنبال می شود. الگوهای اصلاحی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد.
1- اصلاح ساده
2- اصلاح ترکیبی
اصلاح ساده یا زیگزاگ

اصلاح ساده

در اصلاح ساده تنها یک الگو وجود دارد .که به الگوی زیگزاگ معروف است. الگوی زیگزاگ یک الگوی سه موجی است .که در آن موج B هرگز بیش از 75 % درصد از موج A به وجود آورد.
موج A در الگوی زیگزاگ همیشه حرکتی است .متشکل از یک پنج موجی در بورس و بازارهای سرمایه در حالی که در دو نوع دیگر تصحیح ها ( مسطح و نامنظم ) در بازار سرمایه و بورس ماهیتی از سه موج دارد. بنابراین، اگر در هنگام شکل گیری تصحیح بتوانید یک حرکت پنج موجی ریز را داخل موج A از تصحیح شناسایی کنید، تصحیح حتماٌ از نوع زیگزاگ خواهد بود.

نسبت های فیبوناچی در اصلاح زیگزاگ

موج دوم که در بازار بورس و سرمایه اسم گذاری. ( ( B می شود به طور معمول 50 درصد از موج اول (( A را اصلاح می کند و همان طوری که گفتیم .این اصلاح نباید بیش از 75 % از موج اول قیمتی در بازار بورس و سرمایه باشد.

موج 3

موج سوم که در بورس و بازار سرمایه (C) نامگذاری می شود .می تواند. هم اندازه ی موج اول بوده و یا این که نسبت های 1.62 و 2.62 از موج اولی قیمتی در بازار بورس و سرمایه را دارا باشد.
نکته مهم در قیمت هایی که در بازار سرمایه و بور می تواند به شما کمک کند به طور معمول همراه با شکل گیری اصلاحات قیمتی روی نمودار قیمت یک واگرایی در اسیلاتور الیوت شمار به وجود می آید که یک استراتژی معمول بین فعالان بازار بورس و سرمایه است.

اصلاح مسطح

در این نوع تصحیح اندازه هر سه موج با هم برابر است.

شیوه شکل گیری به این شکل است که برای مثال، .پس از یک پنج موج صعودی موج B می شود و به همان اندازه ای که پایین آمده بود ( جا به جایی قیمت در بازار بورس و سرمایه مد نظر است ) بالا می رود. سپس ، بازار موج C را تا اندازه پایین موج A می سازد.

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

مثلثی

افزون بر تصیح های قیمتی در بازار سرمایه و بورس به شکل سه موجی، .الگوی اصلاحی دیگری نیز وجود دارد. که گاهی در نمودارها قیمتی بازار بورس به چشم می خورد .که به آن الگوی اصلاحی مثلثی گفته می شود. این الگوی مثلثی الیوت با دیگر الگوهای شناخته شده ی .مثلثی تفاوت دارد. این مثلث شامل یک الگوی پنج موجی است.

به گونه ای که تمامی امواج آن یکدیگر همپوشانی دارند. این زیر مجموعه های قیمتی که در بازارهای بورس و سرمایه به چشم می خورد .با توالی A, B, C, D وE نامگذاری می شوند.

موج4

مثلث ها به طور معمول در پوشش موج چهارم ظاهر می شوند. گاهی این مثلث ها به عنوان زیر موج های مربوط به موج دوم B از امواج اصلاحی سه موجی در نمودارها دیده می شوند. مثلث ها به طرز قابل توجهی فریبنده و گیج کننده می باشد. پیش از اقدام به هر معامله ای باید الگو یه طو دقیقی مطالعه و تحلیل شود. قیمت ها اکثراٌ تمایل دارند تا با حرکت هایی سریع و ناگهانی از مثلث قیمتی ایجاد شوند.

اصلاح نامنظم در قیمت های بازار بورس و بازار سرمایه

در این الگو به فرض در یک صعود.، موج B اصلاحی یک بالای جدید ( بالاتر از محدوده ای که 5 موج در آن معامله شده اند می سازد. موج C نیز می تواند تا کف موج A پایین برود و یا حتی از آن عبور کند.
به یاد داریم .که در اصلاح ساده، موج دوم می توانست در نهایت تا 75% از موج اول را پوشش دهد، بنابراین، اگر موج موج دوم بیش از این مقدار را اصلاح کرد،. الگو را اصلاح نامنظم به حساب می آوریم
در نهایت ،

به عنوان اصل کلی می توانیم بیان کنیم :

اگر موج دوم از پنج موج حکتی یک اصلاح ساده بود،. می توان انتظار داشت. تا موج چهارم یک اصلاح ترکیبی را تجربه کند و بالعکس اگر موج دوم از انواع اصلاح ترکیبی بود،. موج چهارم را یک اصلاح ساده خواهد بود.

از کجا شروع کنم؟

دوره جامع نوابغ بورس

دوره معامله گری طلا

دوره نوابغ توربو